Zobna protetika

Zobna protetika je veja dentalne medicine, ki se ukvarja z nadomestitvijo izgubljenih zob s prevlekami (kronami), mostički ter totalno ali delno protezo. Poleg funkcionalnosti ima zobna protetika tudi estetsko vlogo v korekciji obstoječih zob.

Zobne prevleke

Zobne krone ali prevleke so umetni zobje, ki se namestijo na naravne zobe, in s katerimi se nadomeščajo zelo poškodovani in/ali estetsko nesprejemljivi zobje. V naši ordinaciji vam nudimo zobne krone najsodobnejših kakovostnih materialov, ki so funkcionalno in estetsko na visoki ravni, pri čemer se upoštevajo različne potrebe in želje pacientov.  

Zobni mostički

Z mostički se nadomešča enega ali več izgubljenih zob. Kot pove že ime, zobni mostički povezujejo prekinjene zobne nize v neprekinjeno enoto. Mostiček je sestavljen iz ene ali več prevlek, nameščenih na obstoječe naravne zobe (nosilce) ter iz umetnih zob (členov), ki zapolnijo praznino. Nosilci mostička so lahko naravni zobje ali implantati. 

Zobne proteze

  • Totalna proteza nadomešča popolno izgubo zob v zgornji, spodnji ali v obeh čeljustih. Priporoča se samo kot alternativna cenovno ugodna  rešitev za rehabilitacijo brezzobe čeljusti, kadar namestitev implantata ni mogoča.  
  • Delna proteza se uporablja, kadar pacientu manjka nekaj zob, ampak ne vsi. Izdeluje se samo, če ne obstaja možnost izdelave mostička, ali če se pacient odloči za cenejšo snemno protetično varianto nadomestka.